Hälsa & välbefinnande

Är du långtidssjukskriven och trött på att gå hemma? En stor del av rehabiliteringen kan underlättas genom sociala kontakter. I en självhjälpsgrupp träffar du likasinnade med liknande erfarenheter av sjukskrivningar. Här kan du finna stöd och förståelse och vägar till ett friskare liv.

Kontakta oss på Vuxenskolan ifall du vill veta mera.

Tel 0934-108 95 robertsfors@sv.se