Självhjälpsgrupp

Självhjälpsgrupp

Till dig som lider av panikångest, socialfobi, generaliserat ångestsyndrom (GAD), posttraumatisk stressyndrom, OCD, depression eller agorafobi.

I samarbete med ÅSS kör vi denna självhjälpsgrupp… vi ska prata lite, ge varandras feedback, diskuterar intressant litteratur, m.m. Vi kommer att ta hjälp av en material i form av kort för att leda samtal runt konkreta ämne om existentiell hälsa.

Mer info om samtalskorten finns här:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/samtalskort/


Frågor
Carlos de Rada, carlos.derada@sv.se
eller
Göran Hagberg, ÅSS förbundssekreterare
info@angest.se

Ett samarbete mellan SV i Umeå och Svenska Ångestsyndromsällskapet.
(Du behöver inte vara medlem i ÅSS för att delta)