Sjung kravlöst i kör.
Vi tar med oss eget fika för att slippa trängas i köket. Vi får tänka på smittspridning. Om du har frågor ta kontakt med ledare Lars och Laila Windelius. på telefon 070 2303 292
Eller Studeförbundet Vuxenskolan 0933 106 56, telefontid Måndag till Torsdag 09-14
E-post vindeln@sv.se
Kostnad 375 kr.