Historia & Konsthistoria, Övrigt

Varje människa bär på en unik historia. Vem ser till att din bevaras?

Kursen börjar när tillräckligt många har anmält sig. Kostnad för litteratur tillkommer.