Media & kommunikation

Distanskurs.
Oavsett om du vill skriva sagor, romaner, feelgood eller deckare så är grunden i skrivandet densamma. Kursen ger en grund för skrivandet och tar upp skrivprocessens olika delar från idé till färdigt alster:

Karaktärerna (huvudpersonen-protagonisten och antagonisten). Hur gör man dem levande?
Protagonisten/huvudpersonen – hjälten. Vad vill han/hon? Hitta skatten, lösa ett mord, hitta sitt livs kärlek? Hurdan är han/hon? Stark, snäll, rolig, finurlig, slug, döljer hon/han en hemlighet?
Antagonisten – den (eller det) som hindrar och sätter käppar i hjulet för huvudpersonen. Hurdan är han/hon? Slug, elak, lögnaktig, trevlig, farlig, charmig?
Dramaturgin – hur man bygger upp en berättelse. En roman/en berättelse består av en början, en mitt och ett slut. Den viktiga inledningen - hur börjar man?
Att göra en synopsis, en kompassriktning vad romanen/sagan/berättelsen ska handla om.
Hur man får driv i sin berättelse?
Miljön och gestaltning. Är platsen viktig?
Språket, hur pratar karaktärerna? Vad säger de?
Tempus och perspektiv, vem är det som berättar?
För vem skriver man? Vem ska läsa?
Hur man bearbetar sitt manus, sin berättelse.