Historia & Konsthistoria


Beskrivning
Lär dig mer om hur du kan använda Arkiv digital för att komma vidare i din släktforskning! Vi arbetar med kyrkböcker och bouppteckningar i färg och hög upplösning från hela Sverige genom Arkiv Digital och deras databas på Internet. Lika tydligt som att arbeta med originaldokumenten och mycket enklare och snabbare.

Innehåll
Vi kommer att använda oss av Arkiv Digital och Lantmäteriverkets historiska kartor och kommer bland annat att behandla bouppteckningar, domstolarnas småprotokoll och byarnas gamla lantmäterihandlingar.

Förkunskaper
Fortsättningskursen vänder sig till personer som redan släktforskat en del med hjälp av kyrkböcker på Internet. Hör av dig till oss om du är osäker på om kursen passar den nivå du är på.

Kursmaterial
I priset ingår ett förmånligt abonnemang på Arkiv Digital, som du även kan använda hemma på din dator! Om du redan har ett abonnemang, förlängs ditt aktuella abonnemang med motsvarande tid.

Vid träffarna får du använda Vuxenskolans laptop. Om du föredrar att ta med dig din egen dator går det bra.

Upplägg
Kursen går varannan vecka, jämna veckor. 6 träffar med 3X45 minuter.

Kursledaren
Tommy Jacobsson är kursledare för våra släktforskningskurser. Han ha mångårig erfarenhet av undervisning och är aktiv i Södra Västerbottens släktforskarförening.