Hantverk & konst

På denna kurs får du lära dig teoretiska och praktiska grunder i smide. Om smedjans verktyg, temperatur vid bearbetning, olika smidestekniker m.m. Du får smida enkla krokar och hängare.

50 kr i materialkostnad tillkommer som betalas till ledaren första kurstillfället