Språk

Under denna påbyggnad för nybörjare fördjupar vi kunskapen om grammatiska fenomen och utvecklar vår förståelse för det spanska språket. Vi ägnar oss åt en del repetition för att befästa den kunskap och de förmågor vi har sedan tidigare.

Innehåll och mål
Vi lägger mer fokus på den egna talförmågan samt vår hörförståelse där vi genom olika övningar finner strategier för att bland annat uppfatta betydelsebärande ord och fraser.
Med den grundläggande grammatiken och förståelsen för språket kommer vi arbeta mycket med enkla konversationer, genom att bland annat berätta om vardagliga företeelser som exempelvis mat, väder, kläder, familj, mående eller enligt deltagarnas önskemål. Vi utvecklar vår förmåga att ställa enkla frågor till varandra. Kursen kommer även innehålla ett annat tempus (tidsform) där vi lär oss tala i futurum (framtid).

Förkunskaper
Basordförråd, lite grundkunskaper i grammatik.

Material/teknik
Läromedel: lärarens eget kompendium som mailas ut till alla deltagare. Ingår i deltagaravgiften.
Sammankomsterna är på distans via det digitala verktyget Zoom.
För att delta behöver du en dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. Gärna ett headset om du har. Vi ber dig testa tekniken i god tid. Möteslänk skickas på mail några dagar innan första träffen.

Ledaren
Kursen leds av Ellen Bergström, utbildad spanskalärare.

Bra att veta
Om du anmäler dig här via vår webb så får du också en bekräftelse på din anmälan direkt. Kallelse/faktura, samt inloggningsuppgifter skickas normalt sett utt 1-2 veckor innan kursstart. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.

Välkommen med din anmälan!

Vid frågor om kursen kontakta SV, tel: 0950-125 85, e-post: lycksele@sv.se