Media & kommunikation

INSTÄLLT P.G.A. CORONA!

Vi hälsar välkommen till hösten då vi planerat att köra igång stick- och virkbion igen.
Se kommande info efter sommaren.