Djur, natur & miljö

Erik Evestam, LRFs äganderättsexpert och sakkunnig i strandskyddsutredningen, lär oss mer om vad som gäller för strandskydd och de gröna näringarna.

22 april kl 15-16:30 via Teams

Frågor? Kontakta Karin Nolén, Karin.nolen@lrf.se eller 010-1844348

Anmälan senast 20 april på SVs hemsida. E-post med möteslänk skickas dagen innan till den vid anmälan angivna e-postadressen.