Språk

Denna kurs är för dig som vill förbättra din svenska. Eftersom ledaren också kommer från Thailand, så får du här en god hjälp med att förstå det svenska språket, då du också kan få orden förklarade på ditt modersmål. I kursen får du också större förståelse för det svenska samhället och hur det är uppbyggt. Kursen skulle därför kunna heta "Svenska i vardagen", eftersom ni får träna språket för olika miljöer, t ex Affären, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och liknande.

Kursen är avgiftsfri!