Djur, natur & miljö

Välkommen till en dag om varför det är viktigt med förvaltning och underhåll av diken i odlingslandskapet, inte minst i tätortsnära områden.


Dagen finansieras av Landsbygdsprogrammet och ditt deltagande är kostnadsfritt. Lunchen betalas av deltagarna själva. Vi bjuder på fika.


Vi följer de rekommendationer som finns gällande Covid-19 vilket också innebär en begränsning i antalet deltagare. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna om intresset blir stort.


Anmälan görs här senast den 5:e oktober.


Meddela om du har någon födoämnesallergi.


Program:
(Program som pdf här)

Förmiddag:
Förvaltning av ett tätortsnära dike under 40 år
Arne Lindström ordförande i Degernäsbäckens dikesföretag

Dikenas betydelse för växtodling - produktion, odlingsekonomi, miljö
Anna Bjuréus Jordbruksverkets rådgivningsenhet

Förvaltning och underhåll av diken. Vad säger lagen om skyldigheter och rättigheter?
Tilla Larsson Jordbruksverkets rådgivningsenhet


Fältbesök vid Degernäsbäcken 
Arne Lindström ordförande Degernäsbäckens dikesföretag, Lars Ericsson Länsstyrelsen Västerbotten, Anna Bjuréus, Jordbruksverket, Tilla Larsson Jordbruksverket.
Kläder och skor efter väder.


Lunch på lämpligt ställe


Eftermiddag:
Ökade flöden i jordbruksdiken till följd av exploatering. Vad behöver man ha koll på?
Tilla Larsson Jordbruksverket


Sura sulfatjordar. KLIVA-projektet - Vattenbalans, ekosystemtjänster och metalltransport i ett klimat i förändring
Lars Ericsson Länsstyrelsen Västerbotten


Vid frågor, kontakta:
Annsofi Collin
070-204 80 18
annsofi.collin@pentagon.nu
Välkommen!Detta är en aktivitet i projektet ” Studiecirklar om diken”. Läs mer om våra studiecirklar om diken på www.sv.se/vatten.