Funktionsnedsättning

En nybörjarkurs för dig som vill lära dig teckenkommunikation.

Den här kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med teckenanvändande personer, privat eller i arbetslivet.
Vi fokuserar på Tecken som stöd, TSS/TAKK. Vi bygger upp ett ordförråd av vardagstecken

Ledaren har många års erfarenhet av att använda tecken som stöd och gläds över att sprida kunskapen om detta hjälpmedel till fler. Hon har haft kurser för olika grupper och innehållet anpassas efter deltagarnas önskemål och behov.