Mat & dryck

Syfte och mål: Då fler människor med härkomst utanför landet intresserar sig för att plocka, tillaga och äta svamp ökar även svampförgiftningarna. För att möta behovet av information om svampar som växer i Sverige behöver svampkonsulenter och cirkelledare ha kunskap om svampterminologi på olika språk, i detta fall har vi valt engelska. Målet är att deltagarna i kursen ska känna sig tryggare med att hålla svampkurs för personer med utländsk bakgrund som inte kan svenska.

Kursupplägg
7 digitala träffar och 1 fristående fysisk träff för intresserade i samband med Föreningen Svampkonsulent Norrs vårträff. Kursen kommer att ske torsdagskvällar, tid meddelas senare.

Vi använder oss av systemet, Cisco meeting. Du får en länk till mötesrummet via din e-post. Använd gärna headset med mikrofon under träffarna så blir ljudet bättre för alla.

Målgruppen är svampkonsulenter och cirkelledare och övriga intresserade. (Svampkonsulent Norrs medlemmar är prioriterade)

Kursavgift 595 kr betalas till bankgiro 5704-6070 eller 597 kr till swish 123 643 24 96

Om kursledarna:
Per-Axel Karlsson är chefsöverläkare inom rättspsykiatrin sedan 20 år med engagemang nationellt och internationellt. Utbildade sig till svampkonsulent 1989 och bildade Svampkonsulent Norr 1989 och sedan Svampkonsulenternas riksförbund 1990. Per-Axel håller sig uppdaterad när det gäller giftsvampar och svampgifter han skriver flertalet artiklar i ämnet.

Maria Kroik bor i Kiruna och är utbildad svampkonsulent. Har alltid varit ute i naturen, jagat fågel och fiskat, men till sen tog svampintresset överhanden då hon gick på jakt med brutet gevär och spanade efter svampar istället för tjäder och ripor. Har arrangerat flera svampexkursioner.