På den här kursen lär du dig att timra på traditionellt sätt, med blocksågat timmer. Sågteknik, timringsteknik och fler nyttiga och viktiga moment lär du dig självklart under kursen.

Vi timrar en grillstad, vilket är att likna vid att lägga grunden för en mindre stuga. Och efter kursen är du såklart redo att påbörja din egen produktion med hjälp av dina nya kunskaper.

Välkommen med din anmälan!