Trädgård, hus och hem

Vi beskär våra fruktträd i första hand för att:
• de ska kunna bära rikligt med fin frukt utan för den skull fläkas sönder,
• få ett friskare och mer välformat träd samt mer och bättre fruktved.
Frukt bör ha god ljustillgång under sin utveckling så att smak och kvalitet förbättras

Du är dig metoder, teknik och tidpunkter för beskärning.

En teoriträff inomhus och tre träffar utomhus som sker i deltagarnas trädgårdar. Kursträffarna utomhus planeras tillsammans och sker efter påsk 2019.

Vi tar även upp en del om kundrelationer om du ska beskära i någon annans trädgård.
Om du anmäler dig och är medlem i Skellefteå Trädgårdssällskap och kommer att beskära träd i andras trädgårdar bekostar föreningen kursavgiften.