Samhälle, Övrigt

Välkommen att träffa politiker på en lättpratad valdiskussion.
Dag: Tisdag 30 augusti kl 18.30-19.30.
Plats: Fritid för alla, Ersboda folkets hus
Ställ frågor om till exempel färdtjänst, daglig verksamhet, fritid eller något
annat. Eller lyssna på andras frågor.
Om du har någon fråga, skriv ner den före på ett papper som du tar med till
träffen. Om du vill kan du ta hjälp av personal, anhöriga, föräldrar, gode man
eller assistent att skriva ner frågan.
Samtalsledare för träffen är Gerard Stenlund, programledare Sveriges radio.

Frågor om valdiskussionen: Skriv till malin.gruffman@sv.se eller ring 072-5954926