Hälsa & välbefinnande

En eftermiddag om hur trauman inte bara påverkar den individ som varit med om det utan kan gå i arv i flera generationer.

Vi tittar även på konkreta verktyg som kan användas av aktörer i civilsamhället för att jobba med frågor som rör psykisk ohälsa.Program:

13.30-14.15
Lena Jensen, projektledare, berättar om projektet: Den delade berättelsens betydelse för delaktighet.

14.15-14.35
Traumats Barn - film av Lena Jensen

14.40-15.15
Mehdi Ghazinour, professor vid Polishögskolan i Umeå, berättar om olika aspekter av det psykologiska traumat. Ghazinour har under flera år forskat och arbetat kliniskt med trauma både i Sverige och internationellt.

15.15-15.30
Fika

15.30-15.45
Tina Fernerud Björklund & Jeannette Westerbergh, verksamhetsutvecklare SV, lyfter positiva exempel på hur Vuxenskolan jobbat med samtalsgrupper utifrån temat existentiell hälsa.

15.45-16.15
Hur kan vi växla upp det som görs i civilsamhället?
Workshop: Samtalskort om existentiell hälsa. Tillsammans testar vi materialet i mindre grupper.

16.15-16.30
Avrundning