Pedagogik

I den här studiecirkeln får du lära dig om berättandets konst, från planering till framförande.

Vad vill du berätta?
Hur planerar jag mitt berättande?
Hur framför jag min berättelse?
Vad är början/slutet?
Hur fängslar jag mina åhörare?

Vi utgår från boken "I köksbordets trollkrets" där Thomas Andersson beskriver sitt sätt att berätta. Bok ingår ej i deltagaravgiften, utan köps separat.

Målet med studiecirkeln är att de deltagare som vill får berätta sin berättelse inför publik.

Ledare: Inga-Britt Hultmar