Djur, natur & miljö

Hästföretagardag 2019

Hästnäringen har stor potential att bidra med mer samhällsnytta i regionen, välkomna att ta del av en inspirerande dag.

Tisdag 26 November på Hotell Vännäs

9.30 Fika och registrering
10.00 inledning
10.10 Det ska vara enklare att driva hästföretag - Lotta Folkesson, LRF Häst / LRF Västerbotten
10.40 Regional samordning av hästnäringen och regional häststatistik - Petra Johanson, HNS/ Forslundagymnasiet
11.00 Nationell strategi för hästföretagande och inspel till handlingsplanen - Carl Dyrendahl, LRF Häst
11.50 Lunch
12.30 Från hobby till lönsamma affärer - Mats Norberg, LRF Konsult
13.40 Praktisk information och avfärd till studiebesök
14.00 Studiebesök på Stall Ray, Brån 88, Vännäs
Ett familjeföretag som föder upp och tävlar hopphästar, hyr ut stallplatser, tar emot hästar för motion mm. Nu färdigställer de ett nybyggt oisolerat ridhus. Ta med varma kläder!
15.00 Fika och avslutning

Anmälan senast 19 November:
Till Vuxenskolan
Tel: 0935-132 40
Mejl: vannas@sv.se
Ange namn, personnummer, e-post, telefonnummer, postadress samt skriv i meddelanderutan om du anmäler via hemsidan om du är medlem i LRF ja/nej
Dina uppgifter kommer att sparas av LRF och SV för att administrera denna aktivitet. Uppgifter kan också komma att användas för att kontakta dig eller lämna erbjudanden från LRF och SV. Du kan kontakta oss om du har några frågor.

LRF Västerbotten bjuder på mat och fika. Anmäl eventuell specialkost.

Ett samarrangemang mellan LRF Västerbotten, LRF Häst, LRF Konsult, HNS och SV med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.