Djur, natur & miljö

För dig som vill lära dig mer om hundens beteenden, speciellt om du har en hund som visar sig aggressiv ibland.

INNEHÅLL
Det aggressiva beteendet är en viktig del inom det sociala beteendet. Aggression har inte alltid något att göra med farliga situationer. En social samvaro utan aggressiv kommunikation är inte möjlig.

Under den här föreläsningen pratar vi om varför aggression är så viktigt och hur våra hundar kan lära sig att hantera egna och andra aggression på ett lämpligt sätt.

Vi förklarar begrep som dominans, status, resurs, territorium och frustration och vad de har att göra med aggression.

Tid finns för egna frågor och funderingar.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KURSLEDARE
Sabrina Heinrich – utbildad instruktör och hundspykolog på CANIS i Tyskland. Se mer information om Sabrina på https://www.hundtts.se/om-mig/

KURSMATERIAL
Ett kompendium ingår i kursavgiften.