Vem bestämmer över din mark?

Vem bestämmer över din mark?

Djur, natur & jakt

LRF inbjuder till markägarmöte
Vem bestämmer över din mark?

• Allmänt om äganderätt och markintrång
• Naturreservat och nyckelbiotoper
• LRFs principmål; bombmurkla, lavskrika, fjällnära skog
• Nyttjanderätter (arrende, servitut, upplåtelse av jakt, avverkningsrätt)

På kvällen deltar, Ida Nyberg och Björn Galant, experter inom äganderätt på LRF samt
Jessica Wieslander jurist och arrendespecialist på LRF Konsult.
Kom och lyssna, dela erfarenheter och ställ dina frågor.

Även du som inte är medlem är välkommen, så passa på att träffa oss i LRF!

Vi bjuder på fika!