Transport

Ett VHF certifikat visar att du kan använda en VHF radio i dagligt bruk samt i nödsituationer. VHF certifikatet ger dig behörighet att inneha VHF licens. VHF certifikat är ett krav om du ska hyra båt i Sverige eller i Europa.

Kostnad för litteratur tillkommer.