Historia & Konsthistoria, Språk

Vi slår ett slag för vårt kulturarv och lär oss prata bonnska.
Vi pratar om folkliv, seder och bruk och om det kulturella arvet med lite humor.