Vill du jobba eller studera?

Vill du jobba eller studera?

Samhälle

Vi erbjuder träffar i grupp för kvinnor som är utrikesfödda och vill lära sig mer om att studera eller jobba i Sverige.
Du får bl.a. hjälp med att skriva ett personligt brev och CV. Kursen är en gång i veckan på lätt svenska och är gratis. Kursen är till för dig som har fått uppehållstillstånd.