Vi erbjuder en samtalsgrupp där vi tillsammans skapar gemenskap, trygghet och öppnar upp för nytänkande. Vi vänder oss främst till dig som är långtidssjukskriven eller arbetssökande.

Vi har alla svåra perioder i livet som gör att livet känns utmanade. Gemensamt kan vi stötta och dela med oss av våra livserfarenheter och därigenom få med oss bra redskap för att möta våra svårigheter i livet. Vi kommer att använda oss av WHO:s 8 dimensioner av god hälsa.

Startar: Måndag 27/1, 8 tillfällen Kl. 9.00-11.15
Plats: Vuxenskolan Östra Järnvägsgatan 12
Ledare: Sandra Karlsson