Intresseanmälan
Vi erbjuder en samtalsgrupp där vi tillsammans skapar gemenskap, trygghet och öppnar upp för nytänkande. Vi vänder oss främst till dig som är långtidssjukskriven eller arbetssökande.

Vi har alla svåra perioder i livet som gör att livet känns utmanade. Gemensamt kan vi stötta och dela med oss av våra livserfarenheter och därigenom få med oss bra redskap för att möta våra svårigheter i livet. Vi kommer att använda oss av WHO:s 8 dimensioner av god hälsa.

Vi startar när kursen är full.
Vi kontaktar då er som anmält er när vi har ett startdatum