Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar i samarbete med Vännäs kommun och LONA-projektet ”Biologisk mångfald och vilda pollinatörer” en serie av föreläsningar/workshops i Vännäs kommun.
Med dessa möten vill vi inspirera och motivera dig/din by/organisation till att göra konkreta insatser för att öka den biologiska mångfalden- här i Vännäs kommun.

Malin Karlsson, biolog Vännäs kommun, tidigare Länsstyrelsen Västerbotten, håller i samtliga workshops som genomförs, med lite olika upplägg på olika platser beroende på hur långt växtligheten har kommit.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Sista anmälningsdag 6 juni.

Fika finns att köpa på plats.