Yoga

Yoga

Hälsa & välbefinnande

Yin/yang yoga
Vi börjar med yang delen där vi rör oss dynamiskt mellan positionerna. Sen övergår vi till yin delen där vi stannar längre i positionerna för att göra bindväven glatt och därmed rörligare och inte så stel.

Yang Yoga
Det är en fysisk, aktiv het yoga där kroppen och rörelsen används för att stilla sinnet.
Yogan bygger styrka, ökar rörlighet och smidighet, ger god balans och kroppskontroll med en medveten andning och fokusering av sinnet som röd tråd.

Yin Yoga
Yogan utförs med avslappnande muskler och positionerna hålls under lång tid med en lugn medveten andning för att fokusera sinnet och öppna kroppen.
Genom att stimulera bindväv och leder i övningarna påverkas och hålls meridiansystemet (Nadies) friskt så att livskraft, energin (Prana), kan flöda.

Yogaformen balanserar och stimulerar organsystemet, ökar rörlighet och smidighet och vi kommer i kontakt med vårt inre genom att stilla sinnet - vara närvarande.
Yogaformen balanserar kropp och själ, stimulerar energiflödet och får oss att vara mer närvarande i nuet.