Jägarexamen hösten 2020 - våren 2021

På denna sida publiceras upplägg för kommande träffar, läshänvisningar, inspelade föreläsningar mm. 

Vi har en kurs på måndagar och en på tisdagar.

OBS!! Länk  till denna sida eller dess innehåll är bara för deltagare, får ej spridas!

Länk distansträffar: https://meet.jit.si/Jagarexamen_vt2021_Umea

Upplägg

Träff 
Alla 18.30-20.45 om inte annat anges
Ämne  Att läsa till denna gång
Stora boken     Lagboken
Material som delades ut Inspelning Övrigt
1. (v44) Övergripande info och upplägg -  teori, praktik kostnader

Att vara jägare, jaktetik, ekologi
 Böcker delas ut!

 - Krav och fordringar (info om prov)

- Jakt och fiske

- Leif berättar om upplägg 

 - Att bli Jägare,  jaktetik, ekologi

Övrigt som togs upp under träffen (men ej filmades): 

 • Välkomna
 • Var och en tar med eget fika om de så önskar 
 • Covid-19 (se info även nedan) 
 • Presentationsrunda
 • Frågor från deltagarna
2. (v 45,
46 för månd-gruppen)
Klövvilt 

1 - 73

 - Klövdjur - Brunst mm

- Djur och deras ungar

- Hjortdjur - några fakta

 - Klövvilt - del 1

- Klövvilt - del 2

 
3. 
Grupp tis = v. 46
Grupp mån = v 4
 Övriga däggdjur + intro till styckning  74 - 115           1-24  

 - Övriga däggdjur

- Video om hygien 

Videor om tillvaratagande: 
Del 1
Del 2

 
Paus pga Covid -19!        
 4.
Grupp tis = v. 4, grupp mån = v. 5
 Sjöfåglar  184 - 231  - Överskådligt diagram Däggdjur - brunst, föder, vikt mm (för repetition)

- Sjöfåglar, sorter, äter mm 
- Sjöfåglar del 1 (inkl sälar och hardjur från kapitlet innan)

- Sjöfåglar del 2 (del med övningsfrågor med deltagarna bortklippt).
 
 5.
Grupp tis = v. 5, grupp mån = v.6
Övriga fåglar, bla skogsfåglar  234 - 295    - Övriga fåglar   
6. Grupp tis = v. 6, grupp mån = v. 7  Lagen  s. 4-28 i boken "Lagen"  - Jaktlagen 

 - Vapenlagen, Vapenförordningen

- Jaktlagstiftning att komma ihåg

- Jaktförordning och jaktlag

Uppdelat i 3 delar pga problem med inspelning.

 

- Lagen, del 1
- Lagen, del 2
- Lagen, del 3

 
7. Grupp tis = v. 7, Grupp mån = v. 8  Hagelvapen  s. 302 - 325  

 - Hagelvapen, del 1

- Hagelvapen, del 2

- Hagelvapen, del 3

 
8. Grupp tis = v.8, Grupp mån = v.9  Kulvapen  s. 326 - 361  - Klassindelning ammunition - Kulvapen  
9.   Jakthundar och   jaktformer  s. 362 - 473  - Jakthundar 

- Jaktmetoder 

- Blandande kom ihåg 1
- Blandande kom ihåg 2
- Blandande kom ihåg 3
 - Jakthundar och jaktmetoder  
10.   Information från Svenska Jägarförbundet + hur kan man förbereda en jaktdag.   Ingen läsning    Sv Jägarförbundets video fick endast visas under kurskvällen. 
Gruppdiskussion om förberedelse jaktdag spelades ej in. 
 
11.  Tillvaratagande av kött  s. 474-495      
12.   Övningsprov och genomgång (prel denna vecka)   Under denna kväll träffas vi som vanligt via jitsi men en del av kvällen kommer ni att få göra ett övningsprov via er dator. Vi går sedan igenom de rätta svaret. Denna är även underlag för vad vi ska ägna repetitionen åt.     Ingen inspelning  
13.   Studiebesök (om möljligt för Covid-19, annars repetition        
14.  Studiebesök (om möljligt för Covid-19, annars repetition        
Teoriprov  Se nedan        
Praktik inkl prov - se nedan  Se nedan        

 

Teoriprov

Ca 2 veckor efter avslutad teoridel är det teoriprov. Kommer finnas flera datum att välja på. Meddelas senare av ledare samt här.
70 flervalsfrågor på 60 min. 60 rätt krävs. Medtag legitimation och passliknande foto samt 500 kr kontant eller Swish. 

Från våren 2021 sker provet digitalt via sin egen smartphone, i lokal med provledare närvarande. 

Följande gäller (information från naturvårdsverket): 

 • Provtagare ska i förväg ladda hem appen ”Teoriprov för Jägarexamen” till sina egna mobiltelefoner samt medföra dessa till provtagningen (ej möjligt att använda dator). Appen är utrustad med Naturvårdsverkets logotype.
 • Appen finns tillgänglig för nedladdning i ”Google Play” och ”App Store”.  
 • På denna app kan man även testa innan med ett övningsprov så man ser hur det går till.
 • På Youtube finns en instruktionsfilm för provtagare : https://www.youtube.com/watch?v=elPPTeL06NI&feature=youtu.be
 • När man registrerat sig på appen och provledaren verifierat provtagaren, dvs kollat leg, betalning och kod så har provet startat. Även om man väljer att avbryta innan provet startat så måste man betala ny avgift om man vill göra nytt prov senare.
 • Provledarna kommer att informera tydligt vad som gäller innan prov. Om provtagaren bryter mot reglerna som t.ex tar skärminspelning/delning etc så kommer provledaren att få en notering om detta och provtagaren riskerar att provet avbryts och underkänns.
 • Så budskapet till provtagarna är : gör inget annat på din enhet när provtagningen eller verifieringen pågår.

Praktisk del inkl prov

Den praktiska delen sker efter teoridel är avklarad (och efter snön försvunnit) som en separat del och kostnad (2000 kr) på Brattvall Jaktskyttebana (praktiska delen anordnas av Brattvall jaktskytteklubb). I det priset ingår ammunition, banhyra och medlemskap i Brattvall jaktskytteklubb.  Det kommer ske helgdag eller några kvällar, datum förmedlas av ledaren. Vi reserverar oss för ev framtida prisändringar hos jaktskytteklubben och naturvårdsverket (som examinerar).

 

Frågor/Önskemål?

Kursledare Leif Roth,  leirot46@gmail.com
Kursadministratör Malin Gruffman, malin.gruffman@sv.se, 072-5954926