Bredbandsfiber och Markägarfrågor - Diskussionskväll

Bredbandsfiber och Markägarfrågor - Diskussionskväll

Data & IT

Utbyggnaden av bredbandsfiber är en viktig fråga för möjligheterna att bo och verka på landsbygden.
Samtidigt måste den utbyggnad som sker genomföras med respekt för äganderätten samt markägarens och brukarens villkor.
l Hur säkrar vi rättvisa och trygga markavtal mellan nätleverantör och markägare?
l Hur säkrar vi att grävningsarbeten sker på ett korrekt sätt och i dialog med markägaren samt arrendator?
l Hur säkrar vi att landsbygdsföretagaren inte hålls ansvarig för eventuella skador som uppstår vid normalt jordbruks- eller skogsbruksarbete?
Detta och mer kommer att diskuteras – ta med dina frågor, dina synpunkter är viktiga!

Karin Nolén, LRF Västernorrland kommer att leda kvällen och diskussionerna.
Under kvällen deltar också:
Ida Nyberg, äganderättsexpert LRF
Jessica Wieslander, jurist LRF konsult
Representanter för nätleverantörer

Tisdag 8 maj kl. 18:30 – 21:00
Söråkers Herrgård
VÄLKOMMEN!

Anmälan senast söndag 6 maj.
Kontakt: sv.se/vasternorrland alt växeln 020-202029

Genom din anmälan deltar du i en folkbildningsaktivitet med SV och LRF
LRF och Studieförbundet Vuxenskolan välkomnar dig – dina åsikter och inspel är viktiga!