Pedagogik

Välkommen till SVs Ledarutbildning.
Genom en grundläggande ledarutbildning får du kunskaper i gruppdynamik, pedagogik och konsten att leda en grupp. Utbildningen ger dig dessutom möjlighet att lära känna andra studiecirkelledare i Studieförbundet Vuxenskolan. Vi erbjuder och uppmanar samtliga cirkelledare att gå vår cirkelledarutbildning

Innehåll cirkelledarutbildning:
1.
Om folkbildning och folkbildningens historia, vårt folkbildningsuppdrag, vad är Studieförbundet Vuxenskolan och vilken värdegrund, vision och verksamhet har vi.

2.
Cirkelns pedagogik, vad/hur är en bra studiecirkel? Hur kan vi arbeta med studiecirklar på nätet? Vi går igenom hur vi skapar en arbetsplan och studieplan.

3.
Gruppdynamik och ledarrollen i en studiecirkel, hur ökar jag delaktigheten i gruppen och hanterar konflikter?

Utbildningen varvar hemstudier, teori, individuellt arbete och gruppuppgifter.
Inför utbildningstillfället ingår att läsa ett material som vi sänder hem till dig före utbildningstillfället
Vi erbjuder också en digital introduktionsutbildning som med fördel kan genomföras innan träffen.
Den hittar du här: "Svs Ledarintroduktion"

Utbildningen är uppdelad i hemstudier och en fysisk träff, totalt 9 studietimmar (9*45 minuter)


Tid: 17.30 - 21.30 Vi fikar under kvällen - ange ev specialkost i noteringsfältet

Lokal: SV lokal

Anmälan direkt här på webben , eller till e-post: vasternorrland@sv.se
Telefon: 020-20 20 29

Utbildningen planeras våren 2019