Djur, natur & miljö

När olyckan varit framme och ett djur skadats under jakt, kräver moralen och även lagen att ett noggrant och riktigt eftersök med särskilt tränad hund genomförs. En erfaren och välutbildad instruktör ger dig här insikt i regelverket, lär dig knepen och metoderna som ger dig bästa förutsättningar att lyckas. Du lär dig även hur du själv kan träna dig och din hund till ett framgångsrikt team som löser uppdraget på bästa sätt.
Studiematerial tillkommer