Transport

Förarbevis fritidsbåt.
Inom en snar framtid kommer det eventuellt att införas ett obligatoriskt ”båtkörkort” för större och/eller snabbare fritidsbåtar. För en säker båtfärd inomskärs skall alla ombord kunna hantera båten. Förarintyget ger dig grunderna i navigation. Här lär du dig navigeringens grunder, och de vanligaste reglerna som gäller till sjöss, sjömanskap, rätt utrustning samt sjösäkerhet. I cirkeln ingår det en praktisk del där du lär dig att förtöja och framföra en fritidsbåt på ett sjösäkert sätt under dag dvs. dagnavigering. Efter avslutad cirkel ges du möjlighet att skriva upp för en auktoriserad förhörsförrättare från NFB (Nämnden För Båtlivsutbildning). Godkänt provresultat ger dig stämpel i den internationella blå intygsbok som är en värdehandling och styrker din kompetens. Om det obligatoriska ”båtkörkortet” införs kommer förarintyget att ge dig behörigheten automatiskt.

Studiematerial tillkommer.