Lera tillhör jordens äldsta byggmaterial och används fortfarande flitigt på landsbygden i fattigare länder. Lerjord har även använts på många håll i Sverige trots att vi är ett skogsrikt land exempelvis har liggtimmerväggar lerklinats så att husen blivit täta dragfria och därmed bättre kunnat behålla värmen under vintern. Det går att räkna upp många fördelar med lerjord som byggmaterial; produktionen kräver betydligt mindre energi än konventionell tillverkning och lerans egenskaper ger god inverkan på inomhusklimatet beträffande luftfuktighet och värmelagring.

Ulf Henningsson är en av Sveriges få hantverkare som arbetar med lera som byggmaterial på heltid. Här delar han med sig av sina kunskaper om lerputs och lerbruk.

Plats: Aulan vid Älggårdsbergets konferens, Skogsvägen 18
Kostnad: 100kr
Senast anmälan: 27 Maj
Vid frågar kontakta: Eva-Rut Lindberg mail: evarut@kth.se telnr: 08-790 9705