Vågar man gå en annan väg än vad försäkringsbolag och ”alla andra” säger när man ska bygga eller renovera badrum? Det finns exempel och det finns teknik och det går till och med att bygga med lerbaserade material!

Ulf Henningsson är en av Sveriges få hantverkare som arbetar med lera som byggmaterial på heltid. Här visa han på alternativ till traditionella plastbaserade tätskikt i badrum och andra våtutrymmen, både i gamla och nya byggnader.


Plats: Aulan vid Älggårdsbergets konferens, Skogsvägen 18
Kostnad: 100kr
Senast anmälan: 27 Maj
Vid frågar kontakta: Eva-Rut Lindberg mail: evarut@kth.se telnr: 08-790 9705