Lera tillhör jordens äldsta byggmaterial och används fortfarande flitigt på landsbygden i fattigare länder. Lerjord har även använts på många håll i Sverige trots att vi, åtminstone idag, är ett skogsrikt land. Byggtraditionerna är lokala med exempelvis lersten som murats in i väggar men också liggtimmerväggar som lerklinats så att husen blivit dragfria och därmed bättre kunnat behålla värmen under vintern.

Michael Bergman är Lerbyggeföreningens ordförande och har medverkat i många kurser om bland annat hållbart byggande.

Eva-Rut Lindberg är ledamot i Lerbyggeföreningens styrelse och har bland annat skrivit licentiatavhandlingen Gjort av jord – lerjord som byggmaterial i Sverige och länder med likartat klimat.

Plats: Aulan vid Älggårdsbergets konferens, Skogsvägen 18
Kostnad: 100kr
Senast anmälan: 27 Maj
Vid frågar kontakta: Eva-Rut Lindberg mail: evarut@kth.se telnr: 08-790 9705