I gammal svensk träbyggnadstradition är konstruktionen av liggtimmerhus väl känd. I landets skogfattiga delar ser vi hus som byggts enligt pelar-balkprincipen, eller som vi nu säger som stolpverk. Stolpverk fungerar som samlingsterm för olika typer av träkonstruktioner som är byggde efter samma konstruktionsprincip och inkluderar alla konstruktioner där den bärande stommen består av timmer av större dimensioner där de inre och yttre belastningarna förs över till grunden via en samverkan mellan stående, liggande och snedställt timmer.

Mats Almlöf, ordförande i Byggnadsvård Mitt och arbetar med Jamtlis kulturhistoriska hus och utbildning i hantverkstraditioner. Här ger han oss en glimt av stolpverksbyggandets konstruktionsmöjligheter.

Plats: Aulan vid Älggårdsbergets konferens, Skogsvägen 18
Kostnad: 100kr
Senast anmälan: 27 Maj
Vid frågar kontakta: Eva-Rut Lindberg mail: evarut@kth.se telnr: 08-790 9705