Franska

Franska

Språk

Franska för turisten

Du kanske planerar att resa till Frankrike!
Vid er första träff går ledaren och ni tillsammans igenom vilken nivå ni ligger på.
Nybörjare eller om du har några förkunskaper i språket.
Är ni intresserad av Paris som stad kan det vara ett exempel på tema
I kursen kan du lära dig enkla turistfraser, att beställa mat, fråga om vägen
Att vara turist och kunna konversera kan göra resandet lättare och roligare
Ni övar på franska ord och fraser, genom tal och skrift
Kursen ger bra baskunskaper i uttal och ordförråd.
Vi övar genom dialoger.
Ingen litteratur krävs.
Välkommen!