Beteendevetenskap

I Sverige drabbas omkring 10 000 personer varje år av plötsligt hjärtstopp. Det innebär cirka 30 personer om dagen. En av dem kan vara din arbetskamrat, familjemedlem eller granne. Vet du vad du ska göra då?
Om du gör något, och snabbt, finns stor möjlighet att den drabbade klarar sig bra, kanske helt utan skador. Om du gått en hjärt-lungräddning, kan du tryggt ta hand om och hjälpa en person som fått hjärtstopp i väntan på ambulans.