Hälsa & välbefinnande

Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar.
Flera års kö till psykiatrin, ökad psykisk ohälsa bland ungdomar, ökat behov av jourkvinnor inom kvinnojouren, ökat behov av jourhavande medmänniskor.
Psykisk ohälsa kan drabba alla någon gång i livet. Tre av fyra har erfarenhet av egen eller anhörigs psykiska ohälsa.

Med andra ord, det handlar mycket om den psykiska o-hälsan.
Men, låt oss öppna upp klimatet kring den psykiska hälsan istället. Vi har alla en psykisk hälsa att ta hand om. Låt oss skapa en känsla av trygghet att våga fråga och våga prata om hur vi mår.

Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en kväll om psykisk hälsa. Kom och inspireras av det goda i livet! Ta del av tankar, idéer och erfarenheter. Lyssna, prata, dela med dig, som du vill!

Hör Melissa Nordström m fl berätta om sin förening The Agency, som verkar för att förbättra den psykiska hälsan hos människor med hjälp av östasiatisk populärkultur.

Vi tror att det i människan finns en godhet som vill göra skillnad.
Tillsammans kan vi förändra i det lilla i det stora!

Varmt välkommen!

Tisdag 10 september kl 18.00 - 21.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6A, Härnösand

Anmälan:
sv.se/vasternorrland
Epost: vasternorrland@sv.se
Tel: 010-175 55 80