Djur, natur & miljö

Kursen leder till jägarexamen.

Du som skall jaga i Sverige behöver ha kunskap om djur och natur,
om viltvård, jaktformer, jakthundar, vapenhantering och skytte, samt
om de bestämmelser som reglerar jakten.

I november månad (efter älgjakten) inbjuds alla deltagare till en första gemensam informationsträff. Våra kursledare Åke, Arne och Patrik berättar om kursupplägg, studiematerial, arbetssätt, kurslokaler mm.
Våra kurser träffas varannan vecka med start i november 2019, och ett planerat avslut på våren 2020.
Du blir då färdigutbildad till jaktsäsongen hösten 2020.

Kostnad för studiematerial, teoriprov och skytteprov tillkommer.