Media & kommunikation

JagUtveckling i fokus
Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill vara!

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig förstå vem du vill vara och uttrycka vem du är!

Kursupplägg: Helg kurs, Fredag - Söndag
Tider: Fredag 18-20, Lördag 10-17, Söndag 10-16 (obs! cirkatider)
Start: 30/11-2/12

Vill du...
• Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill vara?
• Lära dig förstå dina egna livserfarenheter?
• Utvecklas och växa som människa?
• Få stärkt självförtroende och självkänsla?
• Lära dig uttrycka vem du är?
• Få mer energi?
• Bli mer tillfreds med dig själv och livet?
• Lära dig skapa djupa och äkta relationer?

Ja du ser, det finns många vinster i att utforska och vara nyfiken på vem du är!

Personlig utveckling syftar till att du ska inse att du själv, och ingen annan, har makten över ditt liv.
Det är du som har möjligheten, kan påverka och förändra ditt liv.
Mår du inte bra på din fritid så mår du inte bra på jobbet och tvärtom.
Livet hänger ihop!

Under den här kursen får du strategier och verktyg för att träna upp din mentala styrka, utveckla mer självkontroll och harmoni. Tillsammans bygger vi ett unikt värde som kan föras vidare med din utveckling.

Genom ett coachande sätt, övningar och reflektion ges du nu möjlighet att få tillgång till dina inre resurser och verktyg för att lättare komma till insikt om dig själv, dina tankar, drömmar och känslor så att du lättare kan navigera i livet.
Jag bjuder på frågeställningar, funderingar, tankar och glädje men också en del utmaningar. Som en mental bergsklättring med stöd och fallskärm

Personlig utveckling är att främja en sund mental hälsa och självbild. Att inse att du har makten över ditt liv.
Mer information finns på http://rwconsulting.se/blogg/kurs-i-personlig-utveckling
Ledare: Malin Berglund, Dipl. Coach,