Media & kommunikation

JagUtveckling i fokus
Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill vara!

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig förstå vem du vill vara och uttrycka vem du är!

Kursupplägg: Helg kurs, Fredag - Söndag
Tider: Fredag 18-20, Lördag 10-17, Söndag 10-16 (obs! cirkatider)
Start: 22 februari 2019

Vill du...
• Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill vara?
• Lära dig förstå dina egna livserfarenheter?
• Utvecklas och växa som människa?
• Få stärkt självförtroende och självkänsla?
• Lära dig uttrycka vem du är?
• Få mer energi?
• Bli mer tillfreds med dig själv och livet?
• Lära dig skapa djupa och äkta relationer?

Ja du ser, det finns många vinster i att utforska och vara nyfiken på vem du är!

Personlig utveckling syftar till att du ska inse att du själv, och ingen annan, har makten över ditt liv.
Det är du som har möjligheten, kan påverka och förändra ditt liv.
Mår du inte bra på din fritid så mår du inte bra på jobbet och tvärtom.
Livet hänger ihop!

Denna kurs ställs in på grund av för få deltagare.
Vi återkommer om nytt datum, när vi har minst 6 deltagare.