Media & kommunikation

Informationskväll - JagUtveckling i fokus
Få konkreta strategier och verktyg för att bli den som du vill vara!

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig förstå vem du vill vara och uttrycka vem du är!
Kursen vänder sig till dig som vill få konkreta strategier och verktyg för att komma till insikt om vem just du är, vars du vill i livet och hur du tar dig dit. Hur du kan skapa djupa och äkta relationer och blir mer tillfreds i livet.
Kursledaren jobbar som professionell personlig coach och det är med ett coachande sätt, övningar och reflektion som du nu får möjlighet att få tillgång till dina inre resurser, utveckla mer självkontroll och harmoni.
Personlig utveckling är att främja en sund mental hälsa och självbild. Att inse att du har makten över ditt liv.

Mer information finns på
http://rwconsulting.se/blogg/kurs-i-personlig-utveckling
Ledare: Malin Berglund, Dipl. Coach,