Musik, teater

Kompiscirkel
Vi öppnar öronen för musikens mångfacetterade och universella språk. Betoning ligger på den klassiska musiktraditionen från olika epoker.
Vi lyssnar, analyserar, samtalar, vidgar och fördjupar...

Att använda en digital plattform som studiecirkelform för musiklyssning fungerar väl. Det beror på möjligheten att både samtala via bild och ljud, och att gemensamt lyssna på musiken i god återgivning. Musiken förmedlas under mötet direkt från ledarens dator till varje deltagare.

Inbjudan till mötet skickas i god tid, och ledaren öppnar dörren till mötet en halvtimme innan, så att det finns mån att i lugn och ro inrätta ljud och bild innan vi börjar.
Välkomna!

Kursinnehåll
1. Genomgång av olika verk och kompositörer
2. Lyssning av de verk som presenteras.
3. Diskussion om verken.
4. Tips på vidare verk att lyssna på.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Material
Tillgång till dator, surfplatta eller smartphone.

Kursledare
Ni väljer själva vem i gruppen som ska bli cirkelledare. Du som är cirkelledare kommer att ha kontakt med oss på SV och ansvara för cirkellistan.

Bra att veta
För att göra denna cirkel ska ni:
- Vara minst 3 personer, minst fyllda 13 år. Ingen åldersgräns uppåt!
- Träffas minst 3 gånger, 3 studietimmar per gång (3 studietimmar = 2h 15 min).
- Skicka in cirkellista (närvarolista) samt ev. diskussionsanteckningar.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Vid intresse kontakta mig
Alexander Nordstrand
Verksamhetsutvecklare för studieförbundet vuxenskolan
alexander.nordstrand@sv.se