Humaniora

Välkommen till en utbildning till läsombud och högläsare!
De flesta läser många gånger varje dag. Tidningar, räkningar, recept, tidtabeller – vardagen är fylld av olika slags information.
Läsning gör oss delaktiga i samhället. Men det finns många som inte kan eller orkar läsa.
Vardagslivet blir svårare och det finns risk för utanförskap. Då är läsombud och högläsare viktiga personer!
Alla som vill läsa och ta del av information men inte kan av olika skäl, ska få den hjälp som passar dem.
Läsombud och högläsare ordnar och ger det stödet.

I utbildningen lär du dig varför läsning är viktigt och de positiva effekterna av läsning, vad som ingår i uppdraget som läsombud respektive högläsare, vilka olika medier och hjälpmedel det finns för läsning, fördelarna med lättläst, hur man håller högläsningsstunder, hur man hittar vad man ska läsa och var man kan vända sig för att få hjälp och inspiration.

Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig- och närstående stöd (Härnösands kommun), kommer att informera om demens, försäkringar, kommunens anhörigråd m m.

Tid: Onsdag 6/2, kl 13.00 - 16.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Brunnshusgatan 6 A, Härnösand
Material: Läsa tillsammans (Myndigheten för Tillgängliga Medier)
Kursledare: Peter Lundkvist
Kursen är kostnadsfri!

Anmälan: sv.se/vasternorrland
Epost: vasternorrland@sv.se
Tel: 010-175 55 80