Pedagogik

Bli din egen sotare. Genom Brandskyddsföreningen får du lära dig hur du ska sota din egen fastighet. Kostnad: 800 kr, du får en faktura från Brandskyddsföreningen. Kom ihåg att vid anmälan uppge fastighetsbeteckning. I kursavgiften ingår kaffe och smörgås.


Frågor? Kontakta Arne Berggren på Brandskyddsföreningen i Örnsköldsvik