Språkträning Babblarna Karlstadsmodellen Härnösand

Språkträning Babblarna Karlstadsmodellen Härnösand

Beteendevetenskap

Föreläsning/workshop om Språkträning med Babblarna i Karlstadmodellen

Rätten för alla att få lära, utveckla och använda språk är det centrala i Karlstadmodellen. Visionen är att främja ett gott liv för den enskilde med respekt, delaktighet och lika värde och ett mer humant samhället för oss alla.

Karlstadmodellen är namnet på en modell till språkträning som varit i ständig utveckling sedan slutet av 1970-talet under ledning av professor Iréne Johansson. Modellen har utvecklats i samarbete mellan föräldrar, personal och forskare.


Gruppanmälan förenklar vår fakturahantering. VID ANMÄLAN ANGE:
FAKTURAADRESS I NOTERINGSFÄLTET
REFERENS
NAMN PÅ FÖREAG/FÖRSKOLA ORGANISATION