Språk, Funktionsnedsättning

Att vara 26 år och drabbas av stroke

Lunchföreläsning med Mathilda Cederlund

Mathilda var bara 26 år när hon fick en stroke med afasi. Hon berättar om sin rehabilitering och sin väg tillbaka till ett fungerande liv. Efter föreläsningen blir det tid för frågor.
Kanske har du drabbats av stroke? Är du ung och fått stroke? Kanske är du ung anhörig till någon som fått stroke?

Känn dig varmt välkommen!

Fredag den 3 maj, klockan 12.00-12.30
Thulegatan 5, Studieförbundet Vuxenskolan
Fika efter föreläsningen

OBS! Föranmälan till: Studieförbundet Vuxenskolan
010-175 55 80, vasternorrland@sv.se
Begränsat antal platser

Ett samarrangemang av: Afasiförbundet i Sverige, Anhörigcenter, Sundsvalls kommun och Studieförbundet Vuxenskolan