Trädgårdskurs

Trädgårdskurs

Trädgård, hus och hem

Du som är intresserad och vill lära mer om historiska växter och trädgårdar.

Kursinnehåll
Trädgårdskonstens historia-hur såg trädgårdarna ut och varför?
Trädgårdar från mitten av 1800-talet och in i vår tid;;utseende och funktion
Möjlighet att "datera" sin egen trädgård (eller annans)
Kulturhistoriska växter
Hur tillvaratas en gammal trädgård?
Ev kan det bli möjligt att besöka någon/några äldre trädgårdar

Ledare: Miriam Åkerblom, landskapsarkitekt, har fram för allt jobbat som lärare på olika utbildningar;
senaste tio åren på en trädgårdsmästarutbildning förlagd på Wij trädgårdar. Undervisade i bland annat trädgårdsdesign, växtkunskap oh trädgårdskonstens historia.

Som landskapsarkitekt har hon ritat trädgårdar, inventerat kyrkogårdar, varit projektledare i några större trädgårds-/parkprojekt samt föreläst.
Miriam odlar också örter för destillation hemma på gården.
Välkomna!